Top trường cấp 3 tốt nhất Hà Nội

Dưới đây là danh sách các trường cấp 3 tốt nhất tại Hà Nội, dựa trên đánh giá và uy tín của các trường:

  1. Trường Trung học phổ thông Khoa học Tự nhiên (Hanoi High School for the Gifted in Natural Sciences)
  2. Trường Trung học phổ thông Khoa học Xã hội (Hanoi High School for the Gifted in Social Sciences and Humanities)
  3. Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên (Specialized High School in Natural Sciences)
  4. Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội (Specialized High School in Social Sciences and Humanities)
  5. Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học và Công nghệ (Specialized High School in Science and Technology)
  6. Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm (Specialized High School in Pedagogy)
  7. Trường Trung học phổ thông Khoa học Tự nhiên (High School for the Gifted in Natural Sciences)
  8. Trường Trung học phổ thông Khoa học Xã hội (High School for the Gifted in Social Sciences and Humanities)
  9. Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm Hà Nội (Hanoi Specialized High School in Pedagogy)
  10. Trường Trung học phổ thông Khoa học Tự nhiên Kỹ thuật (High School for the Gifted in Natural Sciences and Technology)

Đây là một số trường cấp 3 được đánh giá cao tại Hà Nội trong việc đào tạo học sinh giỏi và có chất lượng giảng dạy tốt. Tuy nhiên, việc lựa chọn trường cấp 3 phù hợp cũng cần xem xét các yếu tố như ngành học, phương pháp giảng dạy, môi trường học tập và sự phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh.