Top những môn thi đấu lạ nhất seagame 2023

Seagame 2023 chưa diễn ra trong thực tế, do đó không có thông tin chính thức về những môn thi đấu lạ nhất trong sự kiện này. Tuy nhiên, dưới đây là một số môn thi đấu có thể được coi là khá lạ hoặc ít phổ biến trong các sự kiện thể thao quốc tế:

  1. Đua cồng chiêng: Đây là một môn thi đấu truyền thống của người dân tộc Cơ Ho, một dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Đua cồng chiêng đòi hỏi sự khéo léo và sức mạnh để chạy nhanh và không để rơi cồng chiêng ra khỏi đầu.
  2. Đua thuyền đồ chơi: Môn thi này liên quan đến việc thi đua thuyền đồ chơi nhỏ trên một hồ nước. Người chơi cần sử dụng tay hoặc các công cụ nhỏ để đẩy thuyền trên mặt nước và cố gắng vượt qua đối thủ.
  3. Nhảy khúc côn cầu: Khúc côn cầu là một vũ đạo truyền thống của người dân tộc Tày ở Việt Nam. Trong môn thi này, người chơi sẽ nhảy và xoay khúc côn cầu trên chân mà không để rơi nó.
  4. Nhảy xa nước: Đây là một môn thể thao cổ điển trong đó người chơi nhảy từ một bệ đỡ hoặc trampoline để tạo ra động lực và nhảy xa trong nước.
  5. Đấu súng truyền thống: Môn thi này tập trung vào các kỹ thuật sử dụng súng truyền thống, chẳng hạn như cung, súng bắn đạn bi hoặc súng bắn đạn mờ.