Top huy chương những mùa seagame gần đây của Campuchia

Dưới đây là danh sách top huy chương của Campuchia tại một số kỳ SEA Games gần đây:

SEA Games 2019 (Philippines):

  • Tổng số huy chương: 4 (1 huy chương vàng, 3 huy chương đồng, 0 huy chương đồng)
  • Huy chương vàng: 1 (Muay Thái – Thể hình – 60kg nam – Sovannara Long)
  • Huy chương đồng: 3 (Atletico – Bóng đá nam, Billiards – Bi da 3 băng đôi, Sepak Takraw – Đấu đôi nữ)

SEA Games 2017 (Malaysia):

  • Tổng số huy chương: 3 (0 huy chương vàng, 2 huy chương đồng, 1 huy chương đồng)
  • Huy chương đồng: 2 (Sepak Takraw – Đấu đôi nam, Petanque – Ném boule đôi nữ)
  • Huy chương đồng: 1 (Petanque – Ném boule đôi nam)

SEA Games 2015 (Singapore):

  • Tổng số huy chương: 3 (0 huy chương vàng, 2 huy chương đồng, 1 huy chương đồng)
  • Huy chương đồng: 2 (Petanque – Ném boule đơn nữ, Petanque – Ném boule đôi nữ)
  • Huy chương đồng: 1 (Cờ vua – Kỳ thủ nữ)

Đây là một số thành tích của Campuchia tại các kỳ SEA Games gần đây. Lưu ý rằng danh sách này chỉ thể hiện những thành tích cao nhất và có thể có những huy chương khác thuộc các hạng mục khác.