Top 5 trường học nổi tiếng ở Campuchia

Dưới đây là danh sách 5 trường học nổi tiếng ở Campuchia:

  1. Trường Quốc tế Liger Leadership Academy – Đây là một trường trung học quốc tế nổi tiếng tại Campuchia. Liger Leadership Academy tập trung vào việc phát triển lãnh đạo, năng lực sáng tạo và giáo dục toàn diện cho học sinh.
  2. Trường Khoa học và Kỹ thuật Mỹ (American University of Phnom Penh) – Đây là một trường đại học tư thục hàng đầu tại Campuchia, chuyên về các ngành khoa học và kỹ thuật.
  3. Trường Quốc tế ISPP (International School of Phnom Penh) – ISPP là một trường quốc tế nổi tiếng tại Phnom Penh. Trường cung cấp chương trình giảng dạy theo chuẩn quốc tế từ mẫu giáo đến trung học.
  4. Trường Quốc tế CIA FIRST (Cambodia International Academy) – CIA FIRST là một trường quốc tế đa ngôn ngữ tại Phnom Penh. Trường cung cấp chương trình giảng dạy tiếng Anh và tiếng Khmer từ mẫu giáo đến trung học.
  5. Trường Quốc tế Zaman (Zaman International School) – Zaman International School là một trường quốc tế tại Phnom Penh. Trường cung cấp chương trình giảng dạy theo chuẩn quốc tế và đặc biệt tập trung vào việc xây dựng giá trị đạo đức cho học sinh.

Lưu ý rằng danh sách này chỉ là một mẫu và có thể có nhiều trường học khác tại Campuchia không được đề cập.