Top 5 quốc gia phát triển nhất châu á

Dưới đây là danh sách 5 quốc gia phát triển nhất châu Á dựa trên chỉ số Phát triển Nhân loại (HDI) của Liên Hợp Quốc năm 2020, thông tin này dựa trên dữ liệu tại thời điểm hiện tại và có thể thay đổi theo thời gian:

1. Singapore: Singapore là quốc gia phát triển nhất châu Á với chỉ số HDI là 0.938 (dữ liệu năm 2020).

2. Nhật Bản: Nhật Bản đứng thứ hai với chỉ số HDI là 0.921 (dữ liệu năm 2020).

3. Hàn Quốc: Hàn Quốc là quốc gia phát triển thứ ba với chỉ số HDI là 0.916 (dữ liệu năm 2020).

4. Hong Kong: Hong Kong là một vùng đặc khu hành chính của Trung Quốc và đứng thứ tư với chỉ số HDI là 0.933 (dữ liệu năm 2020).

5. Israel: Israel nằm ở khu vực Trung Đông và được xem là một phần của châu Á. Nó đứng thứ năm với chỉ số HDI là 0.919 (dữ liệu năm 2020).

Lưu ý rằng HDI là chỉ số tổng hợp được sử dụng để đánh giá mức độ phát triển của một quốc gia, bao gồm các yếu tố như tuổi thọ, giáo dục và mức sống. Thứ tự này có thể thay đổi theo sự biến động của các yếu tố kinh tế và xã hội trong các năm tiếp theo.