Top 5 quốc gia giàu nhất đông nam á

Dưới đây là danh sách 5 quốc gia giàu nhất Đông Nam Á dựa trên GDP (tính theo Parity Purchasing Power, PPP) năm 2021, thông tin này dựa trên dữ liệu tại thời điểm hiện tại và có thể thay đổi theo thời gian:

1. Indonesia: Indonesia là quốc gia giàu nhất Đông Nam Á với GDP (PPP) xấp xỉ 3.867 tỷ USD (dữ liệu năm 2021).

2. Thái Lan: Thái Lan là quốc gia giàu thứ hai Đông Nam Á với GDP (PPP) khoảng 1.629 tỷ USD (dữ liệu năm 2021).

3. Việt Nam: Việt Nam đứng thứ ba với GDP (PPP) xấp xỉ 1.609 tỷ USD (dữ liệu năm 2021).

4. Philippines: Philippines là quốc gia giàu thứ tư Đông Nam Á với GDP (PPP) khoảng 1.204 tỷ USD (dữ liệu năm 2021).

5. Malaysia: Malaysia đứng thứ năm với GDP (PPP) xấp xỉ 1.154 tỷ USD (dữ liệu năm 2021).

Lưu ý rằng thứ tự này có thể thay đổi theo sự biến động của kinh tế và dữ liệu GDP trong các năm tiếp theo. Các con số được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác do biến động của thị trường và các yếu tố kinh tế khác.