Top 10 trường đại học tốt nhất Việt Nam 2023

Dưới đây là danh sách 10 trường đại học tốt nhất Việt Nam năm 2023, dựa trên các bảng xếp hạng và đánh giá uy tín:

  1. Đại học Quốc gia Hà Nội (Hanoi National University)
  2. Đại học Quốc gia TP.HCM (Ho Chi Minh City National University)
  3. Đại học Bách khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology)
  1. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities)
  2. Đại học Ngoại thương (Foreign Trade University)
  3. Đại học Sư phạm Hà Nội (Hanoi Pedagogical University)
  4. Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University)
  5. Đại học Công nghệ TP.HCM (Ho Chi Minh City University of Technology)
  6. Đại học Y Hà Nội (Hanoi Medical University)
  7. Đại học Công nghiệp TP.HCM (Ho Chi Minh City University of Industry)

Đây là danh sách dựa trên sự uy tín và thành tựu trong giáo dục, nghiên cứu và đào tạo của các trường đại học. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng xếp hạng có thể thay đổi từng năm và mỗi trường có các điểm mạnh và đặc thù riêng. Việc chọn trường đại học phù hợp cũng cần xem xét các yếu tố như ngành học, chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, và khả năng tài chính của mỗi cá nhân.