Top 10 trường đại học tốt nhất thế giới

Xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới thường thay đổi theo từng tổ chức và hệ thống xếp hạng khác nhau. Dưới đây là danh sách một số trường đại học hàng đầu được công nhận rộng rãi trong các bảng xếp hạng uy tín:

1. Đại học Harvard (Harvard University) – Hoa Kỳ
2. Đại học Stanford (Stanford University) – Hoa Kỳ
3. Đại học Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Hoa Kỳ
4. Đại học California, Berkeley (UC Berkeley) – Hoa Kỳ
5. Đại học Oxford (University of Oxford) – Vương quốc Anh
6. Đại học Cambridge (University of Cambridge) – Vương quốc Anh
7. Đại học California, Los Angeles (UCLA) – Hoa Kỳ
8. Đại học ETH Zurich – Thụy Sĩ
9. Đại học Chicago (University of Chicago) – Hoa Kỳ
10. Đại học Pennsylvania (University of Pennsylvania) – Hoa Kỳ

Lưu ý rằng đây chỉ là một số trường đại học hàng đầu và danh sách này có thể thay đổi theo từng bảng xếp hạng và tiêu chí đánh giá. Các yếu tố như chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, cơ sở vật chất, danh tiếng và thành tựu của các trường đại học đều được xem xét khi xếp hạng.