Top 10 quốc gia nghèo nhất thế giới

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia nghèo nhất thế giới dựa trên dữ liệu GDP (tính theo Parity Purchasing Power, PPP) và chỉ số phát triển con người (HDI) của Liên Hợp Quốc:

1. Burundi: Burundi là quốc gia nghèo nhất thế giới, có GDP (PPP) trung bình khoảng 872 USD và chỉ số HDI là 0.417.

2. Niger: Niger đứng thứ hai trong danh sách, với GDP (PPP) trung bình khoảng 1.222 USD và chỉ số HDI là 0.394.

3. Liberia: Liberia là quốc gia nghèo thứ ba, có GDP (PPP) trung bình khoảng 1.595 USD và chỉ số HDI là 0.457.

4. Malawi: Malawi đứng thứ tư trong danh sách, với GDP (PPP) trung bình khoảng 1.645 USD và chỉ số HDI là 0.485.

5. Mozambique: Mozambique nằm ở vị trí thứ năm, có GDP (PPP) trung bình khoảng 1.652 USD và chỉ số HDI là 0.456.

6. Sierra Leone: Sierra Leone có GDP (PPP) trung bình khoảng 1.732 USD và chỉ số HDI là 0.445.

7. Madagascar: Madagascar đứng thứ bảy, với GDP (PPP) trung bình khoảng 1.803 USD và chỉ số HDI là 0.519.

8. Guinea-Bissau: Guinea-Bissau có GDP (PPP) trung bình khoảng 1.918 USD và chỉ số HDI là 0.455.

9. Togo: Togo nằm ở vị trí thứ chín trong danh sách, có GDP (PPP) trung bình khoảng 1.936 USD và chỉ số HDI là 0.515.

10. Ethiopia: Ethiopia là quốc gia nghèo thứ mười, với GDP (PPP) trung bình khoảng 2.046 USD và chỉ số HDI là 0.485.

Lưu ý rằng danh sách này có thể thay đổi theo dữ liệu và bảng xếp hạng được công bố tại thời điểm cụ thể. Các yếu tố như thu nhập, mức sống, giáo dục, sức khỏe và cơ sở hạ tầng kinh tế đóng vai trò quan trọng trong đánh giá mức độ nghèo đói của một quốc gia.