Top 10 quốc gia ít dân nhất thế giới

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia ít dân nhất thế giới, dựa trên dữ liệu dân số từ Cơ quan Dân số Liên Hiệp Quốc (UN Population Division) và nguồn thông tin khác:

1. Vaticano: Với dân số xấp xỉ 800 người, Vaticano là quốc gia ít dân nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Vaticano là một quốc gia đặc biệt có diện tích nhỏ và chủ yếu là nơi sinh sống của Giáo hoàng và các vaticanisti.

2. Tuvalu: Với khoảng 11.700 dân, Tuvalu là quốc gia ít dân nhất trong các quốc gia đảo ở Thái Bình Dương.

3. Nauru: Với dân số xấp xỉ 10.900 người, Nauru là quốc gia ít dân nhất trong các quốc gia đảo ở Thái Bình Dương.

4. Palau: Với khoảng 18.000 dân, Palau là một quốc gia đảo nhỏ nằm ở Tây Thái Bình Dương.

5. San Marino: Với dân số khoảng 34.000 người, San Marino là một quốc gia nhỏ ở châu Âu.

6. Liechtenstein: Với khoảng 38.000 dân, Liechtenstein là một quốc gia nhỏ nằm giữa Thụy Sĩ và Áo.

7. Monaco: Với dân số khoảng 39.000 người, Monaco là một quốc gia nhỏ nằm ở vùng Địa Trung Hải.

8. Saint Kitts và Nevis: Với khoảng 53.000 dân, Saint Kitts và Nevis là một quốc gia đảo nằm ở Caribe.

9. Marshall: Với dân số xấp xỉ 59.000 người, Marshall là quốc gia đảo nằm ở Thái Bình Dương.

10. Dominica: Với khoảng 73.000 dân, Dominica là một quốc gia đảo nằm ở Caribe.

Lưu ý rằng sự xếp hạng này có thể thay đổi theo thời gian và dữ liệu dân số mới nhất. Các quốc gia như Andorra, Bermuda và Cayman Islands cũng có dân số thấp, nhưng không nằm trong top 10 quốc gia ít dân nhất thế giới.