Top 10 nhạc cụ nổi tiếng tại Campuchia

Dưới đây là danh sách top 10 nhạc cụ nổi tiếng tại Campuchia:

1. Tro Khmer (trống Khmer) – đây là loại trống truyền thống của Campuchia, được sử dụng trong các nghi lễ và buổi hòa nhạc.

2. Chapey dong veng – là một loại đàn guitar truyền thống của Campuchia, có 2 dây và được sử dụng trong các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống.

3. Skor thom – là một loại đàn tam thập lục truyền thống của Campuchia, được sử dụng trong các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống và nghi lễ.

4. Pinpeat – là một bộ nhạc truyền thống của Campuchia, bao gồm các loại nhạc cụ như trống, sáo, kèn và đàn.

5. Krapeu – là một loại đàn chầu truyền thống của Campuchia, được sử dụng trong các buổi biểu diễn âm nhạc và các nghi lễ.

6. Kong toch – là một loại đàn đá truyền thống của Campuchia, được sử dụng trong các buổi biểu diễn âm nhạc và các nghi lễ.

7. Khloy – là một loại sáo trúc truyền thống của Campuchia, được sử dụng trong các buổi biểu diễn âm nhạc và các nghi lễ.

8. Sralai – là một loại kèn truyền thống của Campuchia, được sử dụng trong các buổi biểu diễn âm nhạc và các nghi lễ.

9. Angklung – là một loại nhạc cụ bằng tre được sử dụng trong các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống và các nghi lễ.

10. Takhe – là một loại đàn chấp truyền thống của Campuchia, được sử dụng trong các buổi biểu diễn âm nhạc và các nghi lễ.