Top 10 người giàu nhất Thái Lan

Dưới đây là danh sách 10 người giàu nhất Thái Lan, dựa trên báo cáo của Forbes vào tháng 4 năm 2022, dựa trên tài sản định giá của họ. Tuy nhiên, lưu ý rằng thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian.

1. Chearavanont brothers (Dhanin, Sumet, Jaran, Montri và Supatra) – Chủ tịch Tập đoàn Charoen Pokphand (CP), tài sản 38,5 tỷ USD.

2. Krit Ratanarak – Chủ tịch Tập đoàn Thai Beverage, tài sản 16,2 tỷ USD.

3. Vicha Poolvaraluck – Chủ tịch Tập đoàn Srivichai, tài sản 9,3 tỷ USD.

4. Chalerm Yoovidhya – Cổ đông lớn của tập đoàn Red Bull, tài sản 8,9 tỷ USD.

5. Charoen Sirivadhanabhakdi – Chủ tịch Tập đoàn TCC, tài sản 6,6 tỷ USD.

6. Sarath Ratanavadi – Chủ tịch Tập đoàn Gulf Energy Development, tài sản 4,5 tỷ USD.

7. Aswin Techajareonvikul – Chủ tịch Tập đoàn Berli Jucker, tài sản 4,2 tỷ USD.

8. Thapana Sirivadhanabhakdi – Giám đốc điều hành Tập đoàn Thai Beverage, tài sản 3,7 tỷ USD.

9. Santi Bhirombhakdi – Tổng giám đốc Tập đoàn Boon Rawd (chủ sở hữu bia Singha), tài sản 3,1 tỷ USD.

10. Anant Asavabhokin – Chủ tịch Tập đoàn Bertram Chemical, tài sản 2,8 tỷ USD.