Top 10 người giàu nhất campuchia

Việc đánh giá tài sản và xếp hạng người giàu tại Campuchia rất khó khăn do thông tin không được công khai và chính xác. Dưới đây là một số thông tin về những người có tài sản lớn nhất tại Campuchia, tuy nhiên, đây không phải là danh sách chính thức và chỉ mang tính tham khảo.

1. Kith Meng – Chủ tịch tập đoàn Royal Group, có tài sản được ước tính lên tới khoảng 1,8 tỷ USD.

2. Hun Sen – Thủ tướng Campuchia, được cho là có tài sản ước tính khoảng 1,5 tỷ USD.

3. Okhna Khieu Samphan – Tổng giám đốc tập đoàn Pheapimex, tài sản ước tính khoảng 1,2 tỷ USD.

4. Choeung Kong – Chủ tịch tập đoàn OCIC (The Overseas Cambodia Investment Corporation), có tài sản được ước tính khoảng 800 triệu USD.

5. Mong Reththy – Chủ tịch tập đoàn Mong Reththy Group, có tài sản ước tính khoảng 500 triệu USD.

6. Srey Chanthan – Chủ tịch tập đoàn Angkor Landmark, có tài sản ước tính khoảng 400 triệu USD.

7. Kith Thieng – Giám đốc tập đoàn Thieng Kith, có tài sản ước tính khoảng 300 triệu USD.

8. Sok Bun – Chủ tịch tập đoàn Sokimex, có tài sản ước tính khoảng 200 triệu USD.

9. Kim Heang – Chủ tịch tập đoàn Khmer Foundation Appraisals, có tài sản ước tính khoảng 100 triệu USD.

10. Tep Bopha – Chủ tịch tập đoàn LYP Group, có tài sản ước tính khoảng 50 triệu USD.