Top 10 hoa hậu đẹp nhất Campuchia

 

Dưới đây là danh sách top 10 hoa hậu đẹp nhất Campuchia:

1. Rern Sinat – Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2017.
2. Samnang Alyna – Á hậu 1 Miss Universe Campuchia 2019.
3. Soth Sreyneang – Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2019.
4. Somnang Alyna – Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2019.
5. Vichita Nhem – Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2015.
6. Sann Salavane – Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2015.
7. Em Kunthearith – Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2006.
8. Rern Nat – Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2005.
9. Sitha Som – Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2005.
10. Heng Sotheara – Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2004.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng danh sách này dựa trên tiêu chí sắc đẹp cá nhân và sự thành công trong cuộc thi hoa hậu của từng người, và không có ý định so sánh hoặc xếp hạng các người phụ nữ Campuchia theo giá trị cá nhân của họ.