Top 10 ca khúc ấn tượng nhất trong các kỳ seagame

Dưới đây là danh sách 10 ca khúc ấn tượng trong các kỳ SEA Games:

  1. “Reach for the Stars” (1998, Kuala Lumpur)
  2. “Champion” (2011, Jakarta-Palembang)
  3. “Together We Run” (2015, Singapore)
  4. “Rise” (2017, Kuala Lumpur)
  5. “We Win as One” (2019, Philippines)
  6. “Heroes” (2003, Hanoi)
  7. “Everlasting Flame” (2007, Nakhon Ratchasima)
  8. “One Unity” (2013, Naypyidaw)
  9. “Sound of Victory” (2005, Manila)
  10. “Bersama Kita” (2009, Vientiane)

Các ca khúc trên đại diện cho một phần trong số các bài hát ấn tượng và đáng nhớ trong lịch sử của SEA Games. Mỗi ca khúc mang thông điệp đặc biệt và góp phần tạo nên không khí truyền cảm hứng và đoàn kết trong các sự kiện thể thao này.