Top 10 quốc gia nghèo nhất thế giới

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia nghèo nhất thế giới dựa trên dữ liệu GDP (tính theo Parity Purchasing Power, PPP) và chỉ số phát triển con người (HDI) của Liên Hợp Quốc: 1. Burundi: Burundi là quốc gia nghèo nhất thế giới, có GDP (PPP) trung bình khoảng 872 USD và chỉ […]

Read More