Top 10 quốc gia ít dân nhất thế giới

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia ít dân nhất thế giới, dựa trên dữ liệu dân số từ Cơ quan Dân số Liên Hiệp Quốc (UN Population Division) và nguồn thông tin khác: 1. Vaticano: Với dân số xấp xỉ 800 người, Vaticano là quốc gia ít dân nhất trên thế giới. Tuy […]

Read More