Top 10 quốc gia giàu nhất thế giới

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia giàu nhất thế giới dựa trên dữ liệu GDP (tính theo Parity Purchasing Power, PPP) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và nguồn thông tin khác: 1. Qatar: Qatar là quốc gia giàu nhất thế giới, với GDP (PPP) trung bình khoảng 138.910 USD. 2. Luxembourg: […]

Read More