Top 10 quốc gia đông dân nhất thế giới

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia đông dân nhất thế giới dựa trên dữ liệu dân số từ Cơ quan Dân số Liên Hiệp Quốc (UN Population Division) và nguồn thông tin khác: 1. Trung Quốc: Với hơn 1.4 tỷ dân, Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới. 2. Ấn […]

Read More