Top 7 kỳ quan thế giới

Danh sách “Bảy kỳ quan thế giới” được công nhận rộng rãi và được tổ chức công bố lần đầu tiên vào năm 2007. Dưới đây là danh sách bảy kỳ quan thế giới theo công nhận chính thức: 1. Đền Artemis ở Ephesus, Thổ Nhĩ Kỳ: Đền Artemis là một ngôi đền cổ đại […]

Read More