Top 5 quốc gia phát triển nhất châu á

Dưới đây là danh sách 5 quốc gia phát triển nhất châu Á dựa trên chỉ số Phát triển Nhân loại (HDI) của Liên Hợp Quốc năm 2020, thông tin này dựa trên dữ liệu tại thời điểm hiện tại và có thể thay đổi theo thời gian: 1. Singapore: Singapore là quốc gia phát […]

Read More